JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea includerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun ca urmare a finalizării construcţiei acestuia de către Spitalul de boli infecţioase şi psihiatrie Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, Adresa nr. 4502/2014 a Spitalului de boli infecţioase şi psihiatrie Baia Mare şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, a art. 863 lit. f), art. 867 şi art. 868 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (4) lit. a), art. 97 al. (1) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă includerea în domeniul public al judeţului Maramureş a unui bun având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a finalizării construcţiei acestuia de către Spitalul de boli infecţioase şi psihiatrie Baia Mare.
          Art.2. Se aprobă darea în administrarea Spitalului de boli infecţioase şi psihiatrie Baia Mare a bunului de la art. 1.
          Art.3. În mod corespunzător se modifică Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al judeţului Maramureş şi anexa la Contractul de administrare nr. 1829/1074/2003 încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Spitalul de boli infecţioase şi psihiatrie Baia Mare.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Spitalului de boli infecţioase şi psihiatrie Baia Mare.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o abţinere în şedinţa ordinară din 13 ianuarie 2015. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREȘEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 13 ianuarie 2015
Nr. 4

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.