JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş; Raportul Direcţiei economico-financiare precum şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare;
          Ţinând cont de Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 15/03.02.2014 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2014 precum şi Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 22 din 19.02.2014 pentru aprobarea Procedurilor de lucru privind stabilirea modului de constituire şi utilizare a Fondului de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului judeţean Maramureş;
          În temeiul art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
          În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului judeţean Maramureş a sumei de 280,0 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea nr.192/26.11.2014 pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară astfel:
  • Poziţia II 2 coloana nr.3 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Sprijin financiar pentru participarea echipei de şahişti la turneul de şah organizat la Chişinău”
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Compartimentului secretariat consiliu şi gestiunea documentelor;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Partenerilor interesaţi.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 22 decembrie 2014. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 22 decembrie 2014
Nr. 208

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.