JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 151 din 17 septembrie 2014 privind aprobarea promovării în parteneriat şi asigurarea cofinanţării pentru proiectul cu titlul „Economia socială – responsabilitate socială de la nord la sud”, care a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş Referatul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Serviciul Unitate Implementare Proiecte şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare;
          În baza prevederilor art. 91, alin. (6) lit. a) și ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Hotărârea de Consiliu Judeţean nr. 151 din 17 septembrie 2014 cu privire la promovarea în parteneriat a proiectului „Economia socială – responsabilitate socială de la nord la sud”, conform Acordului de Parteneriat prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se modifică şi se completează după cum urmează:
          1. Art. 2 Se modifică şi va avea următorul conţinut: Conform contractului de finanţare POSDRU168/6.1/S/144855 semnat la data de 22.09.2014 şi a acordului de parteneriat nr. 7993 revizuit la data de 10.11.2014, se aprobă cofinanţarea proiectului „Economia socială – responsabilitate socială de la nord la sud” cu valoarea de 74.950,64 lei reprezentând 2% din valoarea aferentă solicitantului proiectului, în sumă de 3.747.508,00 lei
          2. Art. 3 Se modifică şi va avea următorul conţinut Se aprobă suportarea cu caracter temporar a sumei de 565.744,24 lei reprezentând valoarea T.V.A. la cheltuielile solicitantului, până la recuperarea acesteia conform prevederilor finanţării.
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Partenerilor proiectului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 26 noiembrie 2014. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumuţa Dumitru
Baia Mare, 26 noiembrie 2014
Nr. 197

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.