ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr.31/ 26 mai 2006 privind aprobarea contractării unui credit financiar intern pentru lucrări de investiţii

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economico-financiare, precum şi avizul favorabil al comisiei de activităţi economico - financiare;
          Potrivit prevederilor art. 57 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 45 din 2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004 şi completările ulterioare;
          In baza art. 104 alin.(3) litera b) şi art. 109 din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Art.1 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: “Se aprobă contractarea unui credit bancar intern pe termen lung, pentru lucrări de investiţii în vederea susţinerii programului de dezvoltare a judeţului, pregătirea proiectelor în vederea accesării fondurilor europene şi cofinanţarea acestora, în limita unei sume de 70 milioane lei.“
         Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Direcţiei economico-financiare;
  • Direcţiei tehnice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 voturi „pentru” şi 2 voturi „abţineri” în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 25 august 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 25 august 2006
Nr. 61

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.