Hotărârea nr. 143 din 17.09.2014

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş” domnului NICOLAE SABĂU


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi avizele favorabile ale comisiei pentru învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural precum şi ale comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de dispoziţiile Regulamentului pentru stabilirea criteriilor şi procedurilor de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş” aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 24/ 2014;
Văzând prevederile O.G. nr. 53/2002 privind statutul unităţii administrativ – teritoriale;
          În baza pct. 2 din Capitolul XIV al Statutului judeţului Maramureş;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se acordă titlul de „Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş”, domnului NICOLAE SABĂU.
          Art.2. Festivitatea de înmânare a titlului de „Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş” va fi organizată de către Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Domnului NICOLAE SABĂU.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 17 septembrie 2014. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Ciceu Zamfir
Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 17 septembrie 2014
Nr. 143

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.