ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului judeţean Maramureş la funcţionarea Biroului de reprezentare de la Bruxelles

          Pe baza acordului de parteneriat încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Centrul de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Maramureş în vederea deschiderii în comun a unui birou de reprezentare la Bruxelles;
          Având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean şi raportul de specialitate al Serviciului de integrare europeană şi dezvoltare regională;
          În temeiul prevederilor art. 104 alin (6) lit.a) şi a art. 109 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă contribuţia financiară a Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2006 pentru funcţionarea biroului de reprezentare de la Bruxelles în sumă echivalentă în lei a 6000 euro, reprezentând jumătate din costurile de funcţionare a biroului.
          (2) Suma aprobată va fi plătită în contul C.D.I.M.M. Maramureş.
          Art.2. Prezenta se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei economico-financiare;
  • Serviciului integrare europeană şi dezvoltare regională;
  • C.D.I.M.M. Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 21 voturi „pentru” şi 6 voturi „abţineri” în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 25 august 2006

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 25 august 2006
Nr. 59

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.