ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea Centrului judeţean de informare turistică „MARAMUREŞINFOTURISM”

          Având în vedere - Expunerea de motive a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş şi Raportul Comisiei pentru Protecţia Mediului, Turism şi Sport,
          În temeiul art.104, alin. (2) , lit. b) şi c) , precum şi art. 109, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Începând cu data de 1 octombrie 2006 se înfiinţează Centrul judeţean de informare turistică „MARAMUREŞINFOTURISM”.
          Art.2. Centrul judeţean de informare turistică „MARAMUREŞINFOTURISM” are ca obiect de activitate promovarea şi dezvoltarea durabilă a turismului în judeţul Maramureş.
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia juridică, administraţie şi relaţii publice precum şi Direcţia economico-financiară.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Direcţiei economico-financiare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi „pentru”, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 25 august 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare 25 august 2006
Nr. 57

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.