JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
ROMÂNIA
Stema RO
HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr.117 din data de 9.07.2014 privind însuşirea documentaţiei tehnice cadastrale de dezlipire a unui imobil cuprins în C.F. nr. 115561 - Baia Mare, str. Progresului, documentaţie vizată de către O.C.P.I. Maramureş sub nr. 26395/2014


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, documentaţia cadastrală, Referatul O.C.P.I nr. 32360/2014 precum şi avizele favorabile ale comisiei pentru activităţi economico financiare şi ale comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (1) lit. f), şi art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.I. Art.1. al Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr.117 din data de 9.07.2014 va avea următorul conţinut:
          „Se însuşeşte documentaţia tehnică cadastrală de dezlipire a unui imobil (teren în suprafaţă de 678 mp., nr. cadastral 115561) aparţinând domeniului public al judeţului aprobat prin H.G. nr. 934/ 2002 poziţia 11/16 din anexa nr. 1 pagina 24, situat în municipiul Baia Mare, str. Progresului, în două loturi cu numerele cadastrale atribuite: 116831 (în suprafaţă de 472 mp.) şi, respectiv, 116832 (în suprafaţă de 206 mp), documentaţie întocmită de ing. geodez autorizat Poduţ Ciprian, vizată de către O.C.P.I. sub nr. 26395/2014, anexă la prezenta. Cele două loturi aparţin – Centrului de primire în regim de urgenţă „Copiii Străzii” Baia Mare şi la poz.11/18 (pag.24 din anexă) respectiv poz.18 (pag.30 din anexă) şi respectiv Şcoala gimnazială specială Baia Mare”.
          Art.II. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 27 august 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 27 august 2014
Nr. 129

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.