JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
ROMÂNIA
Stema RO
HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean nr.10/ 29.01.2014 şi la Hotărârea Consiliului judeţean nr.120/09.07.2014

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico – financiare; În temeiul art.58 şi art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Luând în considerare solicitarea emisă de Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, înregistrată sub numărul 657/20.08.2014 şi solicitarea emisă de Comuna Băiţa de sub Codru înregistrată sub nr. 1358/25.08.2014;
          În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.I. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean nr.10/29.01.2014 privind utilizarea din excedentul anual al bugetului local al Consiliului judeţean, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2013, după cum urmează:
  • La Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, coloana „Denumire obiectiv”, se modifică în „Dotări cu tehnică de calcul şi reparaţii capitale”.
          Art.II. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean nr.120/09.07.2014 pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară, după cum urmează:
  • Punctul B.I.1. coloana 2 din Anexă se modifică şi va avea următorul cuprins „Asociaţia Mugurii Codrului” comuna Băiţa de sub Codru, nr. 524.
          Art.III. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras: 
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administraţiei judeţene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Partenerilor interesaţi.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 27 august 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 27 august 2014
Nr. 128

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.