Hotărârea nr. 113 din 25.06.2014

 

HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârilor nr. 101/ 2012 şi nr. 12/ 2013 de desemnare a consilierilor judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică precum şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină;
          Având în vedere propunerea domnului Gabriel Zetea - vicepreşedinte Consiliul judeţean Maramureş;
          În baza art. 17 din Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi ale art. 4 şi 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.T.O.P., aprobat prin H.G. nr. 787/ 2002;
          În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.I. Doamna consilier judeţean Eugenia Godja se înlocuieşte în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică cu doamna consilier judeţean Gyöngyike Böndi.
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Compartimentului resurse – umane;
  • Secretariatului A.T.O.P.;
  • Doamnei Eugenia Godja;
  • Doamnei Gyöngyike Böndi.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru” şi 2 abţineri în şedinţa ordinară din 25 iunie 2014. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 25 iunie 2014 
Nr. 113

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.