Hotărârea nr. 112 din 25.06.2014

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea repartizării sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile
de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş precum şi Raportul Comisiei privind desemnarea persoanelor care vor verifica cererile de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult din judeţul Maramureş şi conformitatea acestora cu Normele metodologice aprobate prin Hotărârea nr.33/10 martie 2014, comisie stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş nr.116/29.04.2014;
          În baza prevederilor Hotărârii nr. 33/10 martie 2014 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult din judeţul Maramureş în baza O.G. nr. 82/ 2001;
          Ţinând cont de prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/ 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. b) şi a art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:

  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 27 voturi „pentru”şi 2 abţineri în şedinţa ordinară din 25 iunie 2014. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 25 iunie 2014
Nr. 112

ERATĂ 1

Erată la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 112 din 26 iunie 2014, privind repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2014.

În rândul 9, coloana 3, cod 61 se înlocuieşte cu cod 71;
În rândul 10, coloana 3, cod 61 se înlocuieşte cu cod 62;
În rândul 21, coloana 3, cod 62 se înlocuieşte cu cod 71;

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa


ERATĂ 2

Erată la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 112 din 26 iunie 2014, privind repartizarea sumelor reprezentând forme de sprijin pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pe anul 2014.

La rândul 22, coloana 3 cod 62 se înlocuieşte cu cod 61

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.