HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Muzeului de Artă „Centrul Artistic” Baia Mare
la Programul naţional de înnoire a parcului auto


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Adresa nr. 206 din 10 aprilie 2014 a Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic” Baia Mare şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico – financiare;
          În temeiul prevederilor Ordinului nr. 364/ 19 martie 2014 privind aprobarea Ghidului de finanţate a programului de stimulare a înnoirii parcului auto naţional;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. b), alin. (5) lit. a) pct. 2 şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă participarea Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic” Baia Mare la Programul naţional de înnoire a Parcului auto naţional şi predarea unui autoturism casat pentru obţinerea de cupoane valorice, cu următoarele date de identificare:

  • http://www.cjmaramures.ro/i/bullet.gif) 0px 0.5em no-repeat;">Autoturism Break DACIA, 4+1 uşi, număr de identificare: UU1R13311Z2957485, varianta: R13311 1310 CLi, anul fabricaţiei: 2000.

          Art.2. Cupoanele valorice în valoare de câte 6.500 lei fiecare, vor fi utilizate în vederea achiziţionării a unui autovehicul nou pentru pacul auto propriu.
          Art.3. Diferenţa de valoare necesară până la acoperirea integrală a valorii de achiziţionare a autovehiculului nou se va acoperi din bugetul propriu al Muzeului judeţean de Artă „Centrul Artistic” Baia Mare.
          Art.4. Prezenta hotărâre în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 25 iunie 2014. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează 
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 25 iunie 2014
Nr. 92

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.