HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor percepute de 
Şcoala Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Adresa nr. 159 din 10 iunie 2014 a directorului Şcolii Populare de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare şi avizele favorabile ale comisiei pentru activităţi economico – financiare şi ale comisiei juridice şi de disciplină;
          Potrivit prevederilor art. 27 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, şi ale art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3), lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă taxele ce vor fi practicate în anul școlar 2014 - 2015 la Școala Populară de Artă „Liviu Borlan” Baia Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - judeţului Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei juridice şi administrație publică;
  • Scolii Populare de Artă „Liviu Borlan”Baia Mare.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 25 iunie 2014. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 25 iunie 2014
Nr. 91

 

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.