HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei judeţene Antidrog 2013 – 2020 şi a Planului de acţiune pe perioada 2013 – 2016 pentru implementarea acesteia 


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 461/ 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit f) şi ale art 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă Strategia judeţeană Antidrog 2013 – 2020, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă Planul de acţiune 2013 – 2016 pentru implementarea Strategiei judeţene Antidrog 2013 – 2020, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
          Art.3. Prezenta Hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Maramureş.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 25 iunie 2014. Au fost prezenţi 29 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 25 iunie 2014 
Nr. 89

 

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.