HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractului de mandat de reprezentare a judeţului Maramureş în
Adunarea Generală a Acţionarilor la 
S.C. Drumuri – Poduri S.A Maramureş cu pluralitate de mandatari


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico – financiare;
          Ţinând cont de dispoziţiile prevederilor art. 2011 – 2039 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările şi completările ulterioare precum şi Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 58/ 2014 privind reprezentarea judeţului Maramureş în A.G.A. S.C. Drumuri – Poduri S.A. Maramureş;
          În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. f), art. 97 şi art. 102 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă conţinutul Contractului de mandat al reprezentanţilor judeţului Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Drumuri – Poduri S.A. Maramureş, conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.2. Se împuterniceşte domnul Zamfir Ciceu – Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş să semneze Contractul de mandat de reprezentare cu pluralitate de mandatari în forma aprobată potrivit art.1., ce se încheie cu reprezentanţii judeţului în Adunarea Generală a Acţionarilor.
          Art.3. Se stabileşte indemnizaţia cuvenită reprezentanţilor judeţului în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Drumuri – Poduri S.A. Maramureş în cuantum de 10% din indemnizaţia cuvenită Preşedintelui Consiliului judeţean. Indemnizaţia se acordă pentru cel mult 4 şedinţe anual.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureş şi se comunică:

  • Instituţia Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • S.C. Drumuri – Poduri S.A. Maramureş;
  • Reprezentanţilor judeţului în A.G.A. la S.C. Drumuri – Poduri S.A. Maramureş.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară din 11 iunie 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 11 iunie 2014 
Nr. 88

 

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.