HOTĂRÂRE
privind aprobarea de modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” 
şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2014


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice și patrimoniu şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico – financiare;
          Luând în considerare solicitarea instituţiei interesate;
          În temeiul prevederilor a art.46 alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; a art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” şi în lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administrației județene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Instituţiilor interesate.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară din 11 iunie 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 11 iunie 2014 
Nr. 85 

 

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.