HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanţării proiectului cu titlul
„FII ACTIV PENTRU CARIERA TA!”


          Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Maramureș şi Referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii, Serviciul Promovare Proiecte de Dezvoltare, avizele favorabile ale comisiei juridice şi de disciplină precum ;i ale comisiei pentru activităţi economico - financiare;
          În temeiul art. 91, alin. (6) litera a), art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă cofinanțarea proiectului cu titlul „FII ACTIV PENTRU CARIERA TA!”, codul proiectului 140185, depus spre finanțare de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș, în calitate de partener, în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 161, Axa prioritară 2 „A doua șansă la educație, oportunități integrate și remediale de acces pe piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1., din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cazul în care va fi selectat și declarat eligibil în vederea finanțării proiectului, se aprobă participarea judeţului Maramureş la cofinanţarea proiectului cu titlul „ACTIV PENTRU CARIERA TA!”, cu suma de de 3.016,60 lei, reprezentând contribuţia de 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului aferente Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș în cuantum total de 150.830 lei. 
          Art.2. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Dezvoltare şi Investiţii;
  • Direcţiei Economice și Patrimoniu;
  • Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 28 mai 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI 
Dumuţa Dumitru

Baia Mare, 28 mai 2014 
Nr. 84

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.