HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei 2 a Hotărârii nr.25 /19.02.2014 pentru aprobarea Planului de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2014


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A. şi avizele favorabile al comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism;
          În baza prevederilor O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 955 / 2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
          În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa nr. 43 / 1997 privind regimul juridic al drumurilor cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5) lit. a) pct.12 şi art. 97 din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Planul de întreţinere şi reparaţii curente şi periodice pe reţeaua de drumuri judeţene în anul 2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 25/ 2014 se modifică conform anexei la prezenta hotărâre. Restul dispoziţiilor hotărârii rămân nemodificate. 
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţia Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţia de Dezvoltare şi Investiţii;
  • Direcţia Economică şi Patrimoniu;
  • Direcţia Juridică şi Administraţie Publică;
  • S.C. Drumuri – Poduri Maramureş S.A.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 28 mai 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PRESEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDETULUI 
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 28 mai 2014
Nr. 83

 

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.