HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi 
Fundaţia S.O.S. Bambini Onlus – Italia


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială de Protecţia Copilului Maramureş, avizele favorabile ale comisiei pentru asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului precum şi ale comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 cu modificările şi completările ulterioare privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a direcţiilor judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului;
          În temeiul prevederilor art.91 alin. (5), lit. a) pct. 2) şi art.97 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi Fundaţia S.O.S. Bambini Onlus – Italia, pentru ameliorarea condiţiilor de viaţă şi educaţie a copiilor şi mamelor care beneficiază de servicii în cadrul Complexului de Servicii – Centrul Maternal, Centru de Primire în Regim de Urgenţă şi Centru de Zi din Sighetu Marmaţiei.
          Art.2. Acordul de parteneriat menţionat la art. 1 se încheie pentru perioada 2014- 2016 iar la finele acestei perioade, părţile vor putea prelungi durata acordului prin act adiţional.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
  • Fundaţiei S.O.S Bambini Onlus - Italia.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 28 mai 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

 

PREŞEDINTE,
Ciceu Zamfir
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 28 mai 2014 
Nr. 80

 

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.