HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Programului de transport 2014-2019 prin modificarea staţiilor de plecare din capetele de traseu şi modificarea graficelor de circulaţie pentru transportul public de persoane prin curse regulate pentru operatorii de transport declaraţi câştigători la şedinţa de atribuire electronică din data de 18.12.2013


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş şi Referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii şi avizul favorabil al comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism;
          Având în vedere reglementările legislative cuprinse în art. 4, alin.(1), lit. e) din Legea nr.92/2007 cu modificările şi completările ulterioare, persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite staţii sau autogări după caz.
          Conform art. 17, lit. d), din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007 în perioada de valabilitate, programele de transport judeţene pot fi actualizate prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de către autorităţile judeţene de transport, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia.
          În baza art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă „modificarea Programului de transport 2014-2019 prin modificarea staţiilor de plecare din capetele de traseu şi modificarea graficelor de circulaţie pentru transportul public de persoane prin curse regulate pentru operatorii de transport declaraţi câştigători la şedinţa de atribuire electronică din data de 18.12.2013” conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre. 
          Art.2. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru” şi o abţinere în şedinţa ordinară din 28 mai 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 28 mai 2014
Nr. 77

 

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.