HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 
de persoane prin curse regulate, a caietului de sarcini al serviciului, a contractului de delegare a gestiunii serviciului şi a formularelor pentru transportul public de persoane prin curse regulate speciale


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş şi Referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii, avizele favorabile ale comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism precum şi ale comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 577/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, ale Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de autorizare a Autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local publicată în M.O nr.10/07.01.2008, ale Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local publicată în M.O nr. 4/03.01.2008 şi ale Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 972/2007 propunem pentru aprobare Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local şi ale altor acte normative din domeniul transporturilor;
          În baza art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă „Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, a caietului de sarcini al serviciului, a contractului de delegare a gestiunii serviciului şi a formularelor pentru transportul public de persoane prin curse regulate speciale” conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre. 
          Art.2. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridică şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi investiţii.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 28 mai 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează 
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 28 mai 2014 
Nr. 76

 

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.