HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
Concursului de soluţii semn de intrare în judeţul Maramureş


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei urbanism și amenajarea teritoriului, avizele favorabile ale comisiei de amenajare a teritoriului şi urbanism precum şi ale comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 - Cap.II. Secţiunea I - Reguli generale, art. 18. lit.e şi Cap.III. Sectiunea 8 - Concursul de soluţii, art. 131-141;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. d) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfășurare a concursului, conform Anexei nr. 1.
          Art.2. Se aprobă Tema program care stă la baza concursului de proiect, conform Anexei nr. 2.
          Art.3. (1) Se aprobă alocarea sumei de 9.000 lei pentru premierea câștigătorilor concursului de soluții menționat la punctul 1, sumă ce va fi repartizată astfel: 

  • Premiul I - 3.500 lei
  • Premiul II - 2.000 lei
  • Premiul III - 1.500 lei
  • Premiul Special al Publicului, în valoare de 2.000 lei, decernat variantei care a întrunit aprecierile publicului.

          (2) Valoarea totală de 9.000 lei a premiilor ce vor fi decernate câștigătorilor acestui concurs este valoarea brută. 
          Art.4. Sumele necesare vor fi suportate din bugetul propriu al Consiliului Județean Maramureș.
          Art.5. Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.6. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
  • Direcției Economice și Patrimoniu.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 28 mai 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 28 mai 2014
Nr. 75

 

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.