HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Punct control poartă şi centru informare pacienţi – Gard împrejmuitor” Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare str. V. Lucaciu Nr. 72


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii a Consiliului Judeţean Maramureş, avizele favorabile ale comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale comisiei pentru activităţi economico-financiare;
          În temeiul art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, art. 91, alin. (3) litera f), art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din documentaţia tehnică pentru obiectivul de investiţii ”Punct control poartă şi centru informare pacienţi – Gard împrejmuitor”, Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare str. V. Lucaciu Nr. 72, cuprinşi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie.


           Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 28 mai 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 28 mai 2014
Nr. 74

 

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.