HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş,
a unui bun aflat în administrarea Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, Adresa nr. 1506/2014 a Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare precum şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
          În conformitate cu art. 2 şi art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ - teritoriale;
          În baza art. 91 al.(1) litera f) şi art. 97 al.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş, a unui bun având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, aflat în administrarea Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.
          Art.2. Trecerea în domeniul privat al judeţului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării bunului prevăzute la Art.1.
          Art.3. Procedurile de scoatere din funcţiune şi casare revin în sarcina administratorului.
          Art.4. După scoaterea din funcţiune şi casarea bunului, în mod corespunzător se va modifica Inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al judeţului şi anexa la Contractul de administrare încheiat între Consiliul judeţean Maramureş şi Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare. 
          Art.5. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: 

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Spitalului de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 28 mai 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 28 mai 2014
Nr. 73

 

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.