HOTĂRÂRE
privind aprobarea bilanţului contabil pe anul 2013 la
Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE”


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul directorului general al Regiei şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico - financiare;
          În baza Legii Contabilităţii nr. 82/2001 republicată şi a O.M.F.P. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul art. 91, alin. (1), lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se aprobă bilanţul contabil pe anul 2013 al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Baia Mare” conform anexei, sintetizat astfel:

 
VENITURI TOTALE, din care 5.643,00
- venituri din exploatare
- venituri financiare
5.623,00
20,00
CHELTUIELI TOTALE 5.604,00
Profit impozabil 30.00
CHELTUIELI PRIVIND INVESTIŢIILE, din care: 292,00
- dotări independente 292,00


          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:

  • Instituţiei Prefectului - judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Baia Mare”.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 28 mai 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

 

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 28 mai 2014 
Nr. 61 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.