HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C. ,,Drumuri şi Poduri“ S.A. Maramureş


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul directorului general al S.C. ,,Drumuri şi Poduri“ S.A. Maramureş Baia Mare şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico - financiare;
          În baza prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 48 din Legea nr. 356 /2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2014;
          În temeiul art. 91 alin. (2) lit. d) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:


           Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al S.C. ,,Drumuri şi Poduri“ S.A. Maramureş astfel:

Nr. Crt. INDICATORI mii lei
A
1
2
B
1
2
C


D

Venituri totale,din care
Venituri din exploatare
Venituri financiare
Cheltuieli totale
Cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
Rezultat brut
- profit
- pierdere
Cheltuieli pentru investiţii din surse proprii
18.220,00
18.214,00
6,00
17.341,00
17.304,00
37,00
879,00 
879,00 

530,00


          În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, S.C” Drumuri Poduri Maramureş S.A Baia Mare va efectua cheltuieli corespunzător cu gradul de realizare a veniturilor. 

          Art.2. (1) Se aprobă detalierea bugetului de venituri şi cheltuieli la venituri pe surse iar la cheltuielile pe destinaţii, conform anexei nr. 1.
          (2) Se aprobă detalierea indicatorilor economici financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli conform anexei nr. 2.
          (3) Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale conform anexei nr. 3.
          (4) Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari conform anexei nr. 4.
          (5) Se aprobă programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare pe anul 2014 conform anexei nr. 5.
          (6) Se aprobă programul de reducere a plăţilor restante cu prezentarea surselor conform anexei 6.
          (7) Se aprobă măsurile de îmbunătăţire a rezultatului brut de reducere a plăţilor restante conform anexei nr. 8.
          (8) Anexele 1-6 şi 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:

  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • S.C. „Drumuri Poduri Maramureş” S.A Baia Mare.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 28 mai 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa


Baia Mare, 28 mai 2014 
Nr. 60

 

 

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.