ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului Maramureş în domeniul public al municipiului Baia Mare a imobilului din str. Jupiter, Baia Mare

          În baza Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, a art.104 al.(1) litera f), şi a art. 109 al.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului Maramureş, a imobilului (fostă creşă) clădire în valoare de 182.321,07 lei şi teren aferent în suprafaţă de 500 mp valoare 43.883,44 lei, situate în municipiul Baia Mare, str. Aleea Jupiter nr.4 în domeniul public al municipiului Baia Mare.
          (2) Predarea-primirea imobilului între Consiliul judeţean Maramureş şi Consiliul local Baia Mare se va face pe bază de protocol, încheiat între reprezentanţii celor două autorităţi, după aprobarea de către Consiliul local Baia Mare a trecerii în domeniul public al judeţului Maramureş a unui imobil echivalent ca valoare şi suprafaţă, necesar desfăşurării activităţii instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean Maramureş.
          Art.2. Cu data prezentei se modifică Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 4/2006 a Consiliului judeţean Maramureş.
          Art.3. Hotărârea se comunică:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei economico – financiare;
  • Direcţiei tehnice
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice
  • Consiliului local al municipiului Baia Mare

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 30 iunie 2006 cu 34 voturi “pentru” şi o abţinere.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 30 iunie 2006
Nr. 50

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.