ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri din domeniul public al judeţului Maramureş

          În conformitate cu prevederile art.12 al. (1) şi (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          În baza art.104 litera “f”, şi 109 al.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare de la Direcţia de asistenţă socială şi protecţia copilului a spaţiilor situate în imobilul „Centrul de plasament pentru copii şcolari Vişeul de Sus” str. 22 Decembrie nr. 30/A conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă darea în administrare a unor bunuri aparţinând domeniului public al judeţului Consiliului local al oraşului Vişeu de Sus conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă darea în administrare a unor bunuri aparţinând domeniului public al judeţului Inspectoratului de poliţie al judeţului Maramureş conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
          Art.4. Dreptul de administrare asupra bunurilor prevăzute în Anexele nr. 2 şi 3, va face obiectul Contractelor de administrare încheiate între Consiliul judeţean Maramureş şi Consiliul local al oraşului Vişeu de Sus, respectiv Inspectoratul de poliţie al judeţului Maramureş.
          Art.5. În mod corespunzător se modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 29/2005 prin care s-a aprobat darea în administrare a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului, Direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului Maramureş.
          Art.6. Hotărârea se comunică:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei economico – financiare;
  • Direcţiei tehnice;
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Consiliului local al oraşului Vişeu de Sus;
  • Inspectoratului de poliţie al judeţului Maramureş;
  • Direcţiei de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 30 iunie 2006 în unanimitate de voturi (35 voturi).

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 30 iunie 2006
Nr. 49

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.