ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de administrare a unor bunuri de la Direcţia judeţeană pentru Protecţia Plantelor Maramureş, trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş şi aprobarea vânzării lor

          În baza prevederilor art. 10 al. (1) şi al. (2) din Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          În conformitate cu prevederile art. 125 al.(1) şi al. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
          În baza art. 104 al.(1) litera f) şi art. 109 al.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare de la Direcţia judeţeană pentru protecţia plantelor Maramureş asupra bunurilor cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Maramureş a bunurilor din Anexa la prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă vânzarea în condiţiile legii a bunurilor prevăzute la art. 2.
          Art.4. În mod corespunzător se modifică anexa nr. 8 la H.C.J. nr. 34/2003, anexa la H.C.J.nr. 4/2006 şi anexa la H.C.J nr. 5/2006.
          Art.5. Hotărârea se comunică:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei economico – financiare;
  • Direcţiei tehnice;
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Direcţiei judeţene pentru protecţia plantelor Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 30 iunie 2006 în unanimitate de voturi (35 voturi).

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 30 iunie 2006
Nr. 48

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.