ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind încetarea activităţii Serviciului public Băile Coştiui şi aprobarea vânzării activelor acestuia, aflate în proprietatea privată a judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 41/2001 privind înfiinţarea Serviciului public Băile Coştiui;
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
           În temeiul prevederilor art. 104, lit. “f” şi “g”, ale art. 109 şi ale art.125 din Legea nr. 215/2001a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Începând cu data de1 iulie 2006, Serviciul public Băile Coştiui îşi încetează activitatea.
          Art.2. (1) Se aprobă vânzarea conform legii a activelor aparţinând obiectivului Băile Coştiui.
          (2) Raportul de evaluare şi vânzarea bunurilor se va face împreună cu Consiliul local Rona de Sus, atât pentru construcţii cât şi pentru teren iar preţul se va repartiza între Consiliul judeţean şi Consiliul local Rona de Sus, conform procentelor stabilite cu ocazia constituirii Serviciul public.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Direcţiei economico - financiare;
  • Consiliului local Rona de Sus.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 30 iunie 2006 în unanimitate de voturi (35 voturi).

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 30 iunie 2006
Nr. 46

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.