ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reactualizării componenţei Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale

          Luând în considerare referatul nr. 2666/2006 al Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice.
          În baza art. 1 şi art.2 din H.G. 705/2002 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale şi a H.G. 829/2002, privind aprobarea Planului Naţional Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale.
          În temeiul prevederilor art. 104 aliniatul (2) şi art. 109 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă reactualizarea Comisiei Judeţeane Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale, care va avea următoarea componenţă:
 1. Gyöngyike Böndi - prefect - Instituţia Prefectului Maramureş - copreşedinte;
 2. Marinel Kovacs - preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş - copreşedinte;
 3. Ovidiu Morar - director executiv al Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a judeţului Maramureş - membru;
 4. Cornelica Ilea - director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş - membru;
 5. Vasile Pop - director executiv al Direcţiei de Statistică Maramureş - membru;
 6. Sandu Pocol - inspector general al Inspectoratului Şcolar Maramureş - membru;
 7. Dorina Micle - director al Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş - membru;
 8. Ioan Isac - comisar şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Maramureş - membru;
 9. Alexandru Bondrea - director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş - membru;
 10. Dorinel Păcurar - şef filială al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest - Filiala Maramureş - membru;
 11. Nicolae Cărburean - director executiv al Direcţiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului judeţean Maramureş - membru;
 12. Ioan Dragoş - director executiv adjunct al Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice din cadrul Consiliului judeţean Maramureş - membru;
 13. Cristian Anghel - primar al Municipiului Baia Mare - membru;
 14. Tania Zaharie - director executiv al Serviciului Public de Asistenţă Socială, din cadrul Consiliului local Baia Mare - membru;
 15. Eugenia Godja - primar al Municipiului Sighetu Marmaţiei - membru;
 16. Valer Barboloviciu - primar al Oraşului Baia Sprie - membru;
 17. Cornel Remus Şteţco - primar al Oraşului Borşa - membru;
 18. Nicolae Bindiu - primar al Oraşului Cavnic - membru;
 19. Vasile Iusco - primar al Oraşului Dragomireşti - membru;
 20. Ştefan Iuga - primar al Oraşului Săliştea de Sus - membru;
 21. Zamfir Adoreanu - primar al Oraşului Seini - membru;
 22. Petru Ioan Butean - primar al Oraşului Şomcuta Mare - membru;
 23. Anton Ardelean - primar al Oraşului Tăuţii Măgherăuş - membru;
 24. Mitru Leşe - primar al Oraşului Târgu Lăpuş - membru;
 25. Vasile Ardelean - primar al Oraşului Ulmeni - membru;
 26. Vasile Ciolpan - primar al Oraşului Vişeu de Sus - membru;
 27. Liviu Bozga - lector universitar al Universităţii de Nord Baia Mare - membru;
 28. Vasile Berci  -preşedinte al Comisiei pentru Învăţământ, Cultură şi Culte din cadrul Consiliului judeţean Maramureş - membru;
 29. Ana Moldovan - preşedinte al Comisiei pentru Protecţia Copilului din cadrul Consiliului judeţean Maramureş - membru;
 30. Titus Liviu Paşca - preşedinte al Comisiei de Sănătate, Familie, Muncă şi Protecţie Socială din cadrul Consiliului judeţean Maramureş - membru;
 31. Gavril Ciceo - preşedinte al Comisiei Juridice şi de Disciplină din cadrul Consiliului judeţean Maramureş, preşedinte de onoare CNSLR Frăţia - membru;
 32. Maria Magdalena Payer - preşedinte al Asociaţiei Heidenroslein Baia Mare - membru;
 33. Raluca Chiuzbăian - asistent social reprezentant al Fundaţiei Somaschi Baia Mare - membru;
 34. Ştefan Lupşa - preşedinte CASPEV - membru;
 35. Ioan Pop - lider sindical, Cartel ALFA - membru;
 36. Mircea Ciocan - preşedinte CNSLR Frăţia - membru.
          Art.2. Se reactualizează Secretariatul Tehnic al Comisiei Judeţene Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale, având următoarea componenţă:
 1. Mihaela Muntean - inspector de specialitate în cadrul Consiliului judeţean Maramureş - membru;
 2. Monica Păcurar - consilier în cadrul Consiliului judeţean Maramureş - membru;
 3. Puşa Jakab - consilier în cadrul Consiliului judeţean Maramureş - membru;
 4. Mioara Tănase - inspector de specialitate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş - membru;
 5. Mihaela Nicoară - asistent social în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş - membru;
 6. Octavian Cute - statistician în cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică - membru.

          Art.3. Modalitatea de conducere a Comisiei Judeţeane Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale şi a Secretariatului Tehnic se va stabili de comun acord de către cei doi copreşedinţi.   
          Art.4. Prezenta hotărâre abrogă Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 54/2005.         
          Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
 • CASPIS Bucureşti;
 • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
 • Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice;
 • Direcţiei Economico-Financiară;
 • Membrilor Comisiei;
 • Instituţiilor şi altor persoane juridice interesate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 30 iunie 2006 în unanimitate de voturi (35 voturi).

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 30 iunie 2006
Nr. 45

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.