ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea revizuirii Planului Judeţean Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale

          Având în vedere adresa Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nr. 1405/2006 de solicitare a reactualizării şi transmiterii Planului Judeţean Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale
          Luând în considerare referatul nr.2584/2006 al Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice şi avizul comisiei de specialitate;
          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 829/2002 privind aprobarea Planului Naţional Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale;
          În temeiul art.104 alin.(1), lit. c şi alin. (2) şi art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă revizuirea Planului Judeţean Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale al judeţului Maramureş, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Comisia Judeţeană Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
  • CASPIS Bucureşti;
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice;
  • Instituţiilor şi altor persoane juridice interesate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 30 iunie 2006 în unanimitate de voturi (35 voturi).

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 30 iunie 2006
Nr. 44

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.