ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Acordului de colaborare între judeţul Bihor, judeţul Bistriţa Năsăud, judeţul Cluj, judeţul Maramureş, judeţul Satu Mare, judeţul Sălaj, reunite în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (România) şi regiunea Veneto (Republica Italiană)

          Având în vedere Expunerea de motive a d-lui preşedinte Marinel Kovacs şi referatul nr.102 din 26.06.2006 al Serviciului Integrare Europeană Dezvoltare Regională;
          Ţinând cont de avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 729991 din 13.06.2006 şi avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H2/1615 din 24.05.2006
          În temeiul art. 41 din Legea nr. 590 /2003 privind tratatele, art. 14, 104 al (1) lit. r) şi art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Acordul de colaborare între judeţul Bihor, judeţul Bistriţa Năsăud, judeţul Cluj, judeţul Maramureş, judeţul Satu Mare, judeţul Sălaj, reunite în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (România) şi regiunea Veneto (Republica Italiană)
          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte preşedintele Consiliului judeţean Maramureş
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice;
  • Serviciului Integrare Europeană, Dezvoltare Regională;
  • Consiliului judeţean Bihor;
  • Consiliului judeţean Bistriţa Năsăud;
  • Consiliului judeţean Cluj;
  • Consiliului judeţean Satu Mare;
  • Consiliului judeţean Sălaj.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 30 iunie 2006 în unanimitate de voturi (35 voturi).

PREŞEDINTE,
Kovacs Marinel
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 30 iunie 2006
Nr. 42

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.