ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului “Cea mai frumoasă comună, cel mai frumos oraş din judeţul Maramureş” în anul 2006

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş; În conformitate cu prevederile O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;
          În baza art.nr.104 alin.1 litera d) şi ale art.109 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului “Cea mai frumoasă comună, cel mai frumos oraş din judeţul Maramureş” în anul 2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş,
  • Direcţiei Juridice, Administraţie şi Relaţii Publice;
  • Direcţiei Economico - Financiare,
  • Direcţiei Tehnice,
  • Consiliilor locale din judeţ.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 30 iunie 2006 în unanimitate de voturi (35 voturi).

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 30 iunie 2006
Nr. 41

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.