ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Maramureş

          Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economico – financiare, avizul comisiei economico – financiare şi al comisiei juridice şi disciplină;
          În conformitate cu prevederile punctului nr.8 din subcapitolele I şi II, Capitolul IX din Statutul judeţului Maramureş aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean nr.3/2004 în baza Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul – cadru al unităţilor administrativ – teritoriale şi a Legii nr.96/2003 de aprobare a acesteia;
          În baza art.104 litera “f”,109 al.(1) şi 124 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se însuşeşte inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al judeţului Maramureş conform Anexei la prezenta hotărâre.
          Art.2. Cu data prezentei se abrogă H.C.J nr.28/2005.
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş
  • Direcţiei economico – financiare
  • Direcţiei tehnice
  • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate (34 voturi pentru) în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 23 februarie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Cotrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare 23 februarie 2006
Nr. 5

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.