HOTĂRÂRE
privind reprezentarea judeţului Maramureş în Adunarea generală a acţionarilor
la S.C. „DRUMURI ŞI PODURI” S.A.


          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând prevederilor art. 3 pct.2, lit. a) din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin.(2), lit. d) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE:


          Art.1. Se numesc reprezentaţii Consiliului judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „DRUMURI ŞI PODURI” S.A. după cum urmează:

 1. Şpan Vasile;
 2. Barbul Gerrard;
 3. Belu Ioan;
 4. Buteanu Vasile Alexandru;
 5. Pricop Ioan Gavril;
 6. Rus Romulus;
 7. Sabou Cosmin Dinu.

          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:

 • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
 • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
 • Direcţiei economice şi patrimoniu;
 • Direcţiei de Dezvoltare şi Investiţii;
 • S.C. „DRUMURI ŞI PODURI” S.A.
 • Reprezentanţilor desemnaţi.


          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 9 aprilie 2014. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu 
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 9 aprilie 2014
Nr. 58

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.