JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Maramureş în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la Centrul Şcolar de Educaţiei Incluzivă Sighetu Marmaţiei

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică locală precum şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând Adresa nr. 206 din 17 februarie 2014 a Centrului Şcolar de Educaţiei Incluzivă Sighetu Marmaţiei;
          În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se desemnează ca reprezentant al Consiliului judeţean Maramureş, în Comisia privind evaluarea şi asigurarea calităţii de la Centrul Şcolar de Educaţiei Incluzivă Sighetu Marmaţiei, domnul TIVADAR IOAN 
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Centrului Şcolar al Educaţiei Incluzivă Sighetu Marmaţiei;
  • Domnului TIVADAR IOAN.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi „pentru”, şi o abţinere în şedinţa ordinară din 10 martie 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 10 martie 2014
Nr. 35

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.