JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind stabilirea structurilor sportive de performanţă de prim eşalon care vor beneficia de finanţarea programelor sportive în anul 2014

          Având în vedere Expunerea de motive a domnului Gabriel Zetea, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Maramureş şi avizul favorabil al comisiei pentru protecţia mediului, turism, tineret şi sport;
          Văzând prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 34/ 2012 privind aprobarea alocării de sume din bugetul propriu al judeţului pentru finanţarea programelor structurilor sportive de performanţă de prim eşalon;
          Pe baza prevederilor art. 3 alin. (1), 12 alin. (2) şi 69 din Legea nr. 69/2000 a Educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (5), lit. a) punct 6 şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se stabilesc structurile sportive de performanţă de prim eşalon care vor beneficia de finanţarea programelor sportive în anul 2014 după cum urmează:
  1. H.C.M. Baia Mare – Echipa de handbal feminin;
  2. C.S. Ştiinţa Explorări Baia Mare – Echipa de volei Masculin;
  3. C.S.M. Ştiinţa Baia Mare – echipa de rugby;
  4. H.C M. Minaur Baia Mare – echipa de handbal masculin;
  5. C.S. Asociaţia Sportivă Independenţa Baia Mare – echipa de fotbal feminin.
         Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu;
  • Structurilor sportive de performanţă de prim eşalon.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă ” în şedinţa ordinară din 10 martie 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa

Baia Mare, 10 martie 2014
Nr. 32

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.