JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE 
de aprobare a Regulamentului pentru stabilirea criteriilor şi procedurilor de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină;
          Văzând prevederile O.G. nr. 53/ 2002 privind Statutul cadru al unităţii administrativ - teritoriale;
          În baza pct. 2 -3 din Capitolul XIV al Statutului judeţului Maramureş aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 27 februarie 2004;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea criteriilor şi procedurilor de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al judeţului Maramureş” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
         Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice şi patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa extraordinară din 19 februarie 2014. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Ciceu Zamfir
Contrasemnează,
SECRETARUL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare,19 februarie 2014 
Nr. 24

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.