JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul compartimentului resurse umane şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând seama de prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. c) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2014, pentru:
 • Aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş conform Anexei nr. 1;
 • Direcţia judeţeană de Evidenţă a Persoanelor conform Anexei nr. 2;
 • Camera Agricolă Judeţeană Maramureş conform Anexei nr. 3;
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş conform Anexei nr. 4

          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
 • Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
 • Direcţei juridice şi administraţiei publică;
 • Compartimentului resurse umane;
 • Direcţiei judeţene de Evidenţă a Persoanelor;
 • Camerei Agricole Judeţene Maramureş;
 • Direcţiei generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 3 februarie 2014. Au fost prezenţi 27 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare 3 februarie 2014
Nr. 17

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.