JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 la Regia Autonomă „AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE”

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul directorului general al Regie Autonome „Aeroportul Internaţional” Baia Mare şi avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare;
          În baza prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară şi ale art. 48 din Legea nr. 356 /2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2014;
          În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Baia Mare” conform anexei, astfel:

Indicatori BVC TOTAL
mii lei
Venituri totale, din care:
  • venituri din exploatare
  • venituri financiare
5.615,00
5.600,00
15,00
Cheltuieli totale 5.615,00
Cheltuieli privind investiţiile din transferuri, din care:
  • dotări specifice aviaţiei
450,00
450,00
Cheltuieli privind investiţiile din surse proprii 70,00
        
          În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale, R.A. „Aeroportul Internaţional” Baia Mare va efectua cheltuieli corespunzător cu gradul de realizare a veniturilor.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Baia Mare”.
       
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 3 februarie 2014. Au fost prezenţi 27 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDETULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 3 februarie 2014
Nr. 16

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.