JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru constituirea Comisiei de soluţionare a întâmpinărilor privind propunerile de expropriere pentru realizarea lucrării „Restaurarea Complexului Hotel şi Restaurant MINERUL şi conversia sa în Centrul Administrativ și Socio-Cultural al Municipiului Baia Mare“

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, nr.15.402 din 02.12.2019;
 • Solicitarea nr. 43836 din 14.11.2019, a Primarului Municipiului Baia Mare;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
 • Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat;
          Ţinând cont de prevederile:
 • Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 362/2019 privind aprobarea realizării operațiunilor în vederea exproprierii pentru utilitate publică a imobilelor construcții și teren aferent complexului istoric „Minerul”, situate în Municipiul Baia Mare, Piața Libertății, nr.7 și Piața Păcii, nr.7;
 • Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr. 72/ 23.04.2019 privind declararea de utilitate publică pentru obiectivul situat în Baia Mare, Piața Libertății, nr.7 și Piața Păcii, nr.7, în vederea realizării lucrării „Restaurarea Complexului Hotel şi Restaurant MINERUL şi conversia sa în Centrul Administrativ și Socio-Cultural al Municipiului Baia Mare“;
          În baza prevederilor art. nr.15 alin. (1) și (2) din Legea nr. 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică - republicată;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (5) lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se constituie Comisia de soluţionare a întâmpinărilor privind propunerile de expropriere pentru realizarea lucrării „Restaurarea Complexului Hotel şi Restaurant MINERUL şi conversia sa în Centrul Administrativ și Socio-Cultural al Municipiului Baia Mare“ având componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Comisia stabilită conform art. 1 își va desfăşura activitatea sub conducerea domnului Cheudan Ioan – consilier judeţean, delegat al Consiliului Judeţean Maramureş, preşedinte al comisiei.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Municipiului Baia Mare;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Arhitect Șef;
 • Membrilor comisiei.

PRESEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 300 
Baia Mare, 6 decembrie 2019 

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 24 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 6 decembrie 2019. Au fost prezenţi 25 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.