JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind încheierea unui Acord de cooperare în vederea realizării evenimentului cultural–tradiţional „Crăciun în Maramureş”

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr. 15.729/2019;
 • Raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Publice nr. 15.468/2019;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural;
          Văzând scrisorile de intenţie ale instituţiilor de cultură subordonate:
 • Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş nr. 15461/2019;
 • Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” nr.15462/2019;
 • Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş nr. 15463/2019;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 182, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între Județul Maramureş prin Consiliul Judeţean Maramureş şi instituţiile de cultură subordonate, Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Maramureş şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş, în vederea realizării evenimentului cultural – tradiţional „Crăciun în Maramureș” – ediţia a XI-a, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Serviciului Relaţii Publice;
 • Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”;
 • Muzeului de Etnografie şi Artă Populară Maramureş;
 • Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 297 
Baia Mare, 6 decembrie 2019 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 6 decembrie 2019. Au fost prezenţi 25 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.