JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Statului de funcţii la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 14.161/12.11.2019;
 • Adresa nr. 1366/08.11.2019 a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan ” Maramureş, înregistrată la Consiliul Județean Maramureş cu nr. 13.983 din 08.11.2019;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de învăţământ cultură, culte şi patrimoniu cultural, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de prevederile:
 • O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfășurarea activităţii așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 191, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. c), art. 182 alin. (1) și ale art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Statul de funcţii la Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş, modificat prin transformarea unui post ca urmare a promovării în grad a titularului postului, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al Județului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie publică;
 • Biroului resurse umane;
 • Centrului Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș.
 
PREȘEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurica Todoran
Nr. 292
Baia Mare, 29 noiembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi cinci neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 noiembrie 2019. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.