Hotărârea nr. 252 din 29.10.2019

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureş

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș;
  • Raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane prin care se propune modificarea Statului de funcţii a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureş;
  • Referatul nr.12.855/22.10.2019 al Serviciului Relații Publice coroborat cu Referatul nr. 12895/23.10.2019 al Direcției Economice și Patrimoniu;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare prevederile art. 405, art. 406, art. 407 și art. 409 alin. (3), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (2), lit. c), art. 182, alin. (1) și ale art. 196 alin. (1), lit.a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș, modificat, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcției Economice și Patrimoniu;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurica Todoran
Nr. 252
Baia Mare, 29 octombrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru”, 5 „împotrivă” şi 7 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.