JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind participarea Județului Maramureș la realizarea evenimentului „Inaugurarea filialei Maramureș a Camerei de Comerț și Industrie România - China”

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Publice – Biroul Relaţii Internaţionale;
  • Raportul de specialitate al Directiei Economice şi Patrimoniu;
  • Solicitarea nr. 10647/2019 a Camerei de Comerţ şi Industrie România-China pentru susţinerea evenimentului „Inaugurarea filialei Maramureș a Camerei de Comerț și Industrie România-China”;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (7), lit. a), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă participarea Județului Maramureș la realizarea în comun cu Camera de Comerț și Industrie România-China a evenimentului de interes județean „Inaugurarea filialei Maramureș a Camerei de Comerț și Industrie România- China”.
          Art.2. Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între Județul Maramureș și Camera de Comerț și Industrie România-China, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă alocarea sumei de 20 mii lei, necesare pentru asigurarea participării Județului Maramureș la organizarea acțiunii prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, sumă care se asigură din bugetul propriu al județului Maramureș pe anul 2019.
          Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Serviciului Relaţii Publice – Biroul Relaţii Internaționale;
  • Camerei de Comerț și Industrie România - China.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 224
Baia Mare, 26 septembrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 septembrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.