JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Maramureş

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul Direcţiei Arhitect Şef;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat;
          În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Maramureș cu nr. 111 din 22 mai 2019 privind aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism;
          Conform prevederile art. 36, alin. (5), alin. (12), lit. b) şi ale art. 37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 171/2016 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Maramureș, conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.2. Anexa menţionată la art. 1 înlocuiește anexa Hotărârii Consiliului Județean nr. 171 din 23.08.2016 prin care s-a aprobat componența nominală a Comisiei Tehnice şi de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Maramureş.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Arhitect Şef;
  • Membrilor comisiei.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 203
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 30 voturi „pentru” şi trei neparticipări în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.