Hotărârea nr. 202 din 29.08.2019

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare a Hotărârii Consiliului Județean nr. 188/2017 privind stabilirea componenței Comisiei pentru protecția copilului

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Adresa Fundației HHC nr. 252/13.06.2019 prin care se solicită înlocuirea membrului supleant din cadrul Comisiei pentru protecția copilului;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Procesul verbal al Comisiei de validare privind votul secret exprimat;
          În baza prevederilor:
  • Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare;
  • H.G. nr. 502/2017 privind organizarea şi funcționarea comisiei pentru protecția copilului;
          În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 188/2017 după cum urmează: Doamna Anamaria Vid-Pop, reprezentant desemnat de Fundația H.H.C o înlocuiește pe doamna Ileana Cirț, ca membru supleant în Comisia pentru protecția copilului.
          Art.II. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș;
  • Persoanelor nominalizate.
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 202
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot secret cu 30 voturi „pentru” şi trei neparticipări în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.