JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean;
  • Referatul de specialitate al Biroului Resurse Umane, privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Raportat la dispozițiile art. 405, 408, 518 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
          În conformitate cu prevederile art. 173, alin. (1), lit. a), alin.(2), lit. c), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Maramureș, cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre, ca urmare a reorganizării activităţii.
          Art.2. Se stabilește un termen de 30 de zile, de la data intrării în vigoare, în vederea aplicării procedurilor legale de punere în executare a prevederilor prezentei hotărâri.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Biroului Resurse Umane;
  • Agenţiei Naționale a Funcționarilor Publici.
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 199
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 23 voturi „pentru”, 8 „împotrivă”, o „abţinere” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.