JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încadrării Ansamblului Folcloric Național „Transilvania” ca instituție de spectacole sau concerte, care realizează și prezintă producții artistice

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș;
 • Raportul de specialitate al Biroului resurse umane nr. 8254 /12.08.2019;
 • Adresa Ansamblului Folcloric Național „Transilvania” nr. 1050/02.08.2019 înregistrată la instituția noastră cu nr. 8254/05.08.2019 prin care solicită încadrarea ca instituție de spectacole sau concerte și acordarea sprijinului în vederea înscrierii în Registrul Artelor Spectacolului;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei de învăţământ, cultură, culte şi patrimoniu cultural, precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • art. 3 lit. a) și b) și art. 8 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Guvern nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007;
 • art. 12 și 29 din Regulamentul de organizare și funcționare a Registrului Artelor Spectacolului, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național nr. 2323/2009;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă încadrarea Ansamblului Folcloric Național „Transilvania” ca instituție de spectacole sau concerte care realizează și prezintă producții artistice.
          Art.2. Se aprobă mandatarea doamnei Iuliana Dăncuș, managerul Ansamblului Folcloric Național „Transilvania” din subordinea Consiliului Județean Maramureș în vederea formulării cererii pentru înscrierea instituţiei în Registrul Artelor Spectacolului, cu toate demersurile ce decurg din aceasta.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Biroului Resurse Umane;
 • Ansamblului Folcloric Național ” Transilvania”;
 • Doamnei Iuliana Dăncuş.
PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 198
Baia Mare, 29 august 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 august 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 34 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.